EESTI LEPIDOPTEROLOOGIDE SELTS

 

Eesti Lepidopteroloogide Selts (ELS) raames ja väljaspoolt ELS-i toimunud üritused:

22.01-23.02.08 Gaboni ekspeditsioon osalesid Allan Selin, Toomas Armulik, Jaak Volkmann, Janno Aringo

30.02.08 Tiit Marnoti sünnipäev tema kodus, osales 8 inimest, nedest 7 ELS-i liiget

27.04-13.05.08 Uzbekistani ekspeditsioon osalesid Aleksander Pototski, Allan Selin, Risto Haverinen, Kari Nupponen

26.09.2008.a. Pidulik koosviibimine toimus Tähetorni hotellis. Käesoleval aastal täitus   ELS-il 10 aastat ning  selle pidupäeva puhul anti välja koguni kolm medalit ja ilmus kataloog  ``EESTI LIBLIKAD``(Urmas Jürivete, Erki Õunap 2008), milles on tänu seltsi liikmete aktiivsele tegevusele lisandunud käesoleval sajandil 182 uut  liiki Eesti faunale. Suuresti on paranenud meie teadmised liblikate levikust, eluviisidest ja arvukusest.

 Pildil: Koosolekust osavõtjad

 Intervjuu Kuku raadios 13.11.2008, saates "Loodusajakiri"

             2008 aasta Hans Remmi nimelise mälestusmedali laureaatideks osutusid Eestist
             Teet Ruuben, kes on liblikate kogumisega tegelenud juba 1954 aastast ja
             täiendanud
Eesti faunat kümnete liblikaliikide esmaleidudega, samuti on tema
            
juhendamisel ja eestvedamisel kasvanud üles terve põlvkond aktiivseid
            
liblikahuvilisi. Tänu Teet Ruubenile on mitmed Eesti saared saanud endale
            
ülevaate seal elavatest liblikaliikidest. Lätist Ivars Sulcs, kes on aktiivselt kaasa
            
aidanud Eesti pisilibliblikate uurimisele ja määramisele. Ivars Sulcs aktiivne
            
tegevus Lätis annab meile teadmise sellest , milliseid liblikaliike võime
            
tõenäoliselt Eestisse oodata.  

             Soomest Jari Kaitila kellel on suur panus Seltsi loomisel ja pisiliblikate uurimisel
            
ning  määramisel. Jari Kaitila näpunäited ja õpetused on aidanud suuresti Eesti
            
lepidopterolooge liblikate tundmaõppimisel. 

AVALEHT
LIIKMED
TEGEVUS
UUDISED
TRÜKISED 
ARTIKLID
HANS REMMI MÄLESTUSMEDAL
AJALUGU
ARHIIV
EESTI LIBLIKAD
PÕHIKIRI
KAUPLUS
LINGID
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright  2008 ELS, Viimati muudetud: jaanuar 16, 2011