EESTI LEPIDOPTEROLOOGIDE SELTS

 

Idee premeerida Eesti liblikafauna uurimisel aktiivseid isikuid ning organisatsioone aumärgi või medaliga on sama vana kui Eesti Lepidopteroloogide Selts (ELS). Otsus medali kujundamiseks ja valmistamiseks võeti vastu aga ELS-i üldkoosolekul 2002.a. sügisel. Samal koosolekul määrati ka medali kujunduse põhialused ja ning autasustamise kriteeriumid. 2003.a. maikuus see otsus realiseerus. Medali esiküljel on kujutatud Eesti üks väljapaistvamaid ja teenekamaid entomolooge bioloogiadoktor, professor Hans Remm (1929-1986). Tagakülje kujunduseks kasutati ELS-i logo elemente ning laureaatide nime graveerimisel jäeti vaba pind. Medali kujundas Joel Renno ja valmistas OÜ Roman Tavast. ELS-i medali läbimõõt on 45mm, valmistatud hõbedast, prooviga 925’ ning kaaluga 40 grammi. Kokku valmistati 21 medalit ja kordustõmmiste valmistamiseks osteti välja ka vorm.

Hans Remmi seostamine ELS-iga ja tema bareljeefi kasutamine medali kujunduses ei olnud juhuslik. Dr. Remm oli äärmiselt mitmekülgne inimene. Teadlasena suutis ta suure põhjalikkusega tegeleda paljude putukarühmadega, sealhulgas ka liblikalistega. Suurepärase õppejõuna kasvatas Hans Remm Tartu Ülikoolis terve koolkonna entomolooge, kes nii ELS-i ridades kui ka teistes organisatsioonides jätkavad tema tööd Eesti putukafauna uurimisel. Väga hea organisaatorina pani Hans Remm aluse professionaalsete lepidopteroloogide ja harrastajate viljakale koostööle, ilma milleta oleks Eesti liblikafauna uuritus täna märksa madalamal tasemel. Ka lõi ta võimaluse liblikaleidude operatiivseks avaldamiseks Eesti Looduseuurijate Seltsi Entomoloogiasektsiooni väljaandes “Lepidopteroloogiline Informatsioon”, mille järjepidevus on säilinud tänaseni. Seega tegi Hans Remm esimesed sammud Eesti liblikauurijate koondamisel ja ligi viis aastat tagasi asutatud Eesti Lepidopteroloogide Selts jätkab tema tegevust meie liblikafauna uurimisel.

Hans Remmi nimelise medaliga premeeritakse vastavalt statuudile, mis on kinnitatud ELS-i juhatuse poolt. Medali omistamise kriteeriumiteks üksikisikutele on väljapaistvad teened Eesti liblikafauna uurimisel või seltsi tegevusele kaasaaitamisel. Sealjuures ei pea laureaat olema tingimata seltsi liige. Organisatsioonide puhul arvestatakse teeneid ELS-i tegevusele kaasaaitamises nii materiaalsete kui ka muude vahendite ja võimalustega. Igal aastal on võimalik välja anda kuni kolm medalit eraisikutele või organisatsioonidele. Medalite iga-aastast väljaandmist ei võeta kohustusena ja seepärast autasustatakse ainult neid isikuid ja organisatsioone, kelle saavutused ja teened Eesti liblikafauna uurimisel on tõepoolest väljapaistvad.
 

                            

 
    
         Hans Remmi medali laureaadid 2003: Sakari Kerppola (Soome) ja 

 
           Jaan Viidalepp (Eesti)

Medali laureaatideks võivad kandidaate esitada kõik ELS-i liikmed, lõplik otsus tehakse seltsi juhatuse hääletusel. Kuna ELS-I teenetemedalit hakatakse väljastama Seltsi sünnipäeval 26. septembril, siis ettepanekud kandidaatide kohta palub juhatus esitada kas kirjalikult või elektroonilise posti teel hiljemalt iga aasta 31. augustiks.
 
                    
 
        
Hans Remmi medali laureaadid 2008: Jari Kaitila (Soome), Ivars Scults (Läti) ja             Teet Ruben (Eesti)
 
Hans Remmi nimelise medali valmistamist toetasid materiaalselt mitmed seltsi liikmed ja nende nimed on alljärgnevalt esitatud annetuse suuruse järjekorras: Aleksandr Pototski, Allan Selin, Mati Martin, Indrek Renge, Urmas Jürivete, Jari Kaitila, Teet Ruben, Keijo Sarv, Anti Aalto, Toomas Armulik, Toomas Tammaru, Ene Jürivete, Sven Salo ja Rein Lindt.

     
  Eesti Loodusuurijate         Sakari Kerppola            Jaan Viidalepp
 Selts 2003                          2003                            2003
 
 
 Suomen Perhostutkijain Seura

 2005

AVALEHT
LIIKMED
TEGEVUS
UUDISED
TRÜKISED
ARTIKLID
HANS REMMI MÄLESTUSMEDAL
AJALUGU
ARHIIV
EESTI LIBLIKAD
PÕHIKIRI
KAUPLUS
LINGID
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright  2008 ELS, Viimati muudetud: august 03, 2009